• Uncategorized

    7 กลยุทธ์ การเดินบัญชีธนาคาร

    การเดินบัญชีธนาคารให้สวยงาม อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าเป็นการทำธุรกิจ และคุณเองก็เป็นผู้ประกอบการด้วย คุณต้องหันใส่ใจการเดินบัญชีธนาคาร ด้วยตัวเองแล้วล่ะครับ   เพราะการเดินบัญชีธนาคาร เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเวลาตรวจสอบบัญชี ดูสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ และการขอสินเชื่อ เป็นต้น   การเดินบัญชีให้สวยงาม ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่คิด ผู้ประกอบการสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ด้วย 1.เช็คเครดิตบูโร ก่อนที่จะริเริ่มลงมือเดินบัญชี ผู้ประกอบการ ต้องตรวจเช็กดูประวัติทางการเงินของตัวเองก่อน มีหนี้ค้างชำระหรือจ่ายเงินล่าช้า จนชื่อเข้าไปติดอยู่ในแบล็คลิสต์ของเครดิตบูโรหรือไม่? ถ้าพบว่ามีรายชื่อของคุณติดอยู่ ให้รีบติดต่อ กับบริษัทศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และเจ้าหนี้โดยทันที เพราะเดินบัญชีไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไร หากชื่อของคุณปรากฏอยู่ในแบล็คลิสต์ 2.นำเงินฝากเข้าบัญชีเป็นประจำ เมื่อผู้ประกอบการแน่ใจว่าไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีดังกล่าว เรามาเริ่มต้นกันการเดินบัญชี นั่นคือ การฝากเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะสถาบันการเงิน และผู้สอบบัญชี มักมุ่งเน้นรายละเอียดการนำเงินเข้าไปฝากในบัญชีเป็นหลัก   เพราะเงินที่ฝากเข้าบัญชีนั้น แสดงถึงรายได้ธุรกิจได้รับมาจากการดำเนินงาน ดังนั้น เมื่อมีรายได้ที่เป็นผลกำไรสุทธิทุกครั้ง ควรนำเงินดังกล่าว เข้ามาฝากในบัญชีธนาคารโดยทันที เพื่อให้ยอดเงินเดินอยู่ตลอดเวลา 3.ถอนได้ … แต่ห้ามหมด ยังมีความเข้าใจผิดอยู่มาก ว่าการเดินบัญชีที่เฟอร์เฟก คือ การไม่ถอนเงินออกจากบัญชีเลย!!! คงเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติมากของการทำธุรกิจ   การถอนเงินออกจากบัญชี สามารถกระทำได้เป็นการปกติ เนื่องจากเป็นการแสดงถึงความเคลื่อนไหวของบัญชีโดยอัตโนมัติ เพียงแต่ … การถอนเงินแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการไม่ควรที่จะถอนเงินจนหมดเกลี้ยงบัญชี นอกจากสะท้อนว่าเดินบัญชีไม่สวยงาม แล้ว ยังเป็นการบ่งบอกสถานะการเงินที่ย่ำแย่ของตัวธุรกิจ   อยากให้ท่องไว้ในใจว่า … หากจะต้องถอนเงิน ทำแต่พอดี และยอดเงินที่ถอนต้องน้อยกว่าที่นำฝากเสมอ (ถ้าเป็นไปได้)   4.ยอดเงินคงเหลือสะสมควรเพิ่มมากขึ้น การเดินบัญชีจะออกมาสวยงามที่สุด และสามารถเป็นประโยชน์ในการต่อยอดทางธุรกิจได้ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต้องมีอัตราการสะสมเพิ่มมากขึ้น   การหมุนเงินภายในบัญชี ควรมีลักษณะการนำฝากมากกว่าถอนออก ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเดินบัญชี โดยมียอดเงินคงเหลือสะสมเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ เดือน   สถาบันการเงินส่วนใหญ่มักตรวจสอบเรียกดูย้อนหลัง 6 เดือน ผู้ประกอบการควรที่จะต้องกระทำให้นานกว่า 6 เดือน และพยายามทำเป็นนิสัย เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการออมให้กับตนเอง และจะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของกิจการในอนาคตด้วย   5.พยายามอย่าให้บัญชีถูกแช่แข็ง หากบัญชีถูกแช่แข็งไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน หรือที่เรียกว่า บัญชีตาย!!! ถือว่าผู้ประกอบการประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการเดินบัญชี ดังนั้น พยายามทำให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนำธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นทั้งหมดของกิจการ ปรากฏตัวที่สมุดบัญชีในธนาคารให้ได้ เช่น การรับเงินจากลูกค้าด้วยวิธีการโอนผ่านธนาคาร การสั่งจ่ายเรื่องต่างๆ ด้วยเช็คเงินสด…